Lucky Language Opole”,
Ekspert w nauczaniu
728 457 032

77 553 11 44

biuro@lucky.edu.pl

Business English – to potrzeba


Business English dla każdego znaczy coś innego. Jedni utożsamiają go ze specyficznym słownictwem oraz tematyką używaną w świecie biznesu, handlu, usług i handlowych kontaktów międzynarodowych. Dla innych, jest to umiejętność komunikacji w miejscu pracy, która skupia się przede wszystkim na zręcznym władaniu językiem podczas prezentacji, negocjacji, na spotkaniach i w sytuacjach tak zwanych „small talk”, ale również w pisaniu korespondencji, raportów czy ostatecznie na korzystaniu z języka podczas nieformalnych spotkań.

Ilu pracowników zna angielski?

Według GlobalEnglish w 2012 roku blisko 40% pracowników zostało ocenionych w biegłości językowej, jako „początkujący”, czyli tacy, którzy nie potrafią komunikować podstawowych informacji, czytać czy pisać w języku angielskim. Z drugiej strony, portal Praca.pl przeprowadził badania z których wynika, że w 57,6 % ogłoszeń o pracę, jednym z najważniejszych wymagań, jest dobra znajomość języka angielskiego. Dzieje się tak głównie dlatego, że podczas codziennych zadań czy wyjazdów służbowych pracownicy muszą umiejętnie posługiwać się językiem angielskim.  

Pomoc w zbudowaniu kariery 

Pierwszym krokiem jaki należy poczynić, jeśli chcemy nauczyć się języka angielskiego biznesowego, jest dokonanie realistycznej oceny naszego celu. Należy określić swoje potrzeby i szczegółowo je przeanalizować, ponieważ tylko wtedy, będziemy mogli świadomie wybrać kurs jaki jest nam niezbędny. Rynek, kursów językowych oferuje bardzo szeroki wachlarz Business English. Od ogólnych zajęć „General English”, skierowanych na słownictwo biznesowe, po kursy podczas których omawiane są sytuacje biznesowe „English for Negotiations, Presentations and Meetings”, aż do specjalistycznych zajęć prowadzonych w bardzo wąskich zakresach tematycznych, jak np. kursy dla inżynierów budownictwa, kursy „Medical English”, czy „English for Human Relations” lub np. „Banking English”. Pamiętajmy, że nauka ma być dla nas wyzwaniem i stymulatorem dla naszego rozwoju. 

SMART!, czyli motywacja

Korzystając z jednej z najbardziej znanych koncepcji biznesowych formułowania celów SMART, uczeń może sam określić katalog swoich celów, jakie potrzebuje zrealizować podczas kursu Business English, tym samym zmotywować się do nauki języka. Nasz cel powinien być:

S – specific / szczegółowy

M – measurable / mierzalny

A – attainable / atraksyjny

R – realistic / realistyczny

T – time bound (limited in time) / terminowy

Właśnie motywacja podczas nauki Business English jest kluczowym elementem. Na zajęciach znajdziemy uczniów którzy CHCĄ, MUSZĄ bądź WYMAGA się od nich znajomości angielskiego na poziomie biznesowym. Dlatego ważnym jest wybór kursu, który zainteresuje i zmotywuje wszystkich uczniów, przekazując im wiedzę, którą następnie będą mogli wykorzystać w swoim środowisku pracy, aby rozwinąć swoją karierę, uzyskać awans zawodowy, lub po prostu aby móc komunikować się w międzynarodowym środowisku biznesowym.