Lucky Language Opole”,
Ekspert w nauczaniu
728 457 032

77 553 11 44

biuro@lucky.edu.pl

Egzaminy PTE General - maj i czerwiec


Zapraszamy na wiosenną sesję egzaminacyjną do Certyfikowanego Centrum PTE General w Opolu – Lucky Language, ul. Reymonta 18, 45-066 Opole. W sesji majowej rejestrujemy kandydatów z poziomów A1 - Level 5. Natomiast w sesji czerwcowej kandydatów z poziomów A1 - Level 4.

Egzaminy PTE General uznawane są na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego.

W Polsce egzaminy PTE General:

  • zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.09.2011r. (Dz.U. 204, poz. 1200)
  • uznawane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.04.2012 roku
  • uznawane są przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2009r. (Dz.U. 218, poz. 1695)

CO JEST CELEM PTE GENERAL?

Celem PTE General jest ocena oraz potwierdzenie postępu w nauce języka angielskiego. Testy egzaminacyjne są opracowywane w taki sposób, aby motywować uczących się oraz aby dostarczać szkołom, rodzicom i nauczycielom informacji zwrotnej o umiejętnościach uczniów. W przypadku, gdy przystępujący do egzaminu nie zdołał osiągnąć wymaganego poziomu zaawansowania, otrzyma on informację o tych obszarach, w których wykazał się najsłabszą ich znajomością.

Egzaminy PTE General zostały opracowane zgodnie z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i są przeprowadzane na 6 różnych poziomach od  A1 do C2.

FORMAT EGZAMINU

Egzaminy składają się z dwóch części:

  • Pierwszą część stanowi egzamin pisemny sprawdzający rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego oraz umiejętność pisania.
  • Natomiast drugą część stanowi narzędzie weryfikacji sprawności komunikacji ustnej. Ustna część egzaminu sprawdzająca umiejętność poprawnego komunikowania się w obcym języku może mieć miejsce przed lub po części pisemnej.

Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi testami PTE General

 

POZIOMY I CZAS TRWANIA EGZAMINU

PTE General Level

ESOL International Accredited title

CEF

Czas trwania egzaminu pisemnego

Czas trwania egzaminu ustnego

Level A1

Edexcel Entry 1 certificate in ESOL International

A1

1 godz.  15 min.

5 min

Level 1

Edexcel Entry 2 certificate in ESOL International

A2

1 godz. 35 min

5 min

Level 2

Edexcel Entry 3 certificate in ESOL International

B1

1 godz. 35 min

7 min

Level 3

Edexcel Level 1 certificate in ESOL International

B2

2 godz.

7 min

Level 4

Edexcel Level 2 certificate in ESOL International

C1

2 godz. 30 min

8 min

Level 5

Edexcel Level 3 certificate in ESOL International

C2

2 godz. 55 min

8 min

 

Szczególny charakter egzaminu PTE General nakierowany na komunikację sprawia, że egzamin trwa znacznie krócej, lecz nie obniża to jednak w żaden sposób jego jakości.

Cennik egzaminów Pearson:

Pearson PTE General - dla młodzieży i dorosłych 

Level A1 (elementary A1) 250zł

Level 1 (pre-intermediate - A2) 290zł

Level 2 (intermediate - B1) 330zł

Level 3 (upper-intermediate - B2) 410zł

Level 4 (advanced - C1) 450zł

Level 5 (proficient - C2) 490zł


Galeria zdjęć:

  • Egzaminy PTE General - maj i czerwiec