Lucky Language Opole”,
Ekspert w nauczaniu
728 457 032

77 553 11 44

biuro@lucky.edu.pl

Egzaminy z j.angielskiego dla każdego


Znajomość języka angielskiego potwierdzona międzynarodowym certyfikatem otwiera drzwi do zagranicznych uczelni, a coraz częściej jest niezbędna także w karierze zawodowej. Zdanie egzaminu na określonym poziomie jest również kluczowym elementem motywującym uczniów i studentów do dalszej nauki.

Lucky Language Kursy Językowe i Korepetycje, zlokalizowane w centrum Opola przy ulicy Reymonta 18, od września 2014 zostało jedynym akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym PTE Young Learners oraz PTE General na terenie województwa opolskiego. 

Egzaminy PTE, uznawane przez tysiące instytucji w Polsce i na całym świecie, są dopasowane do indywidualnych potrzeb uczniów, uniwersytetów oraz pracodawców, dostarczając wiarygodnych informacji na temat poziomu znajomości języka.

Pearson Language Tests opracowuje i przeprowadza egzaminy umożliwiające osobom uczącym się języka angielskiego, dla których język ten nie jest językiem ojczystym, ocenę ich umiejętności oraz zdobycie certyfikatu poświadczającego osiągnięty poziom zaawansowania. Egzaminy Pearson Test of English General (PTE General) oraz Pearson Test of English Young Learners (PTE Young Learners) przeprowadzane są we współpracy z firmą Edexcel (należącą do grupy Pearson), będącą czołowym brytyjskim organem egzaminacyjnym.

PTE Young Learners to egzamin dla dzieci (6-13 lat) na 4 poziomach zaawansowania, przeprowadzany za pomocą zabawy i wykorzystujący autentyczne scenariusze z życia codziennego. Egzaminy odpowiadają poziomom od A1-A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Cel egzaminów PTE Young Learners

Celem egzaminu jest sprawdzenie zdolności uczniów do posługiwania się językiem w sposób komunikatywny, a nie sprawdzenie ich wiedzy na temat systemu języka.

Części egzaminu

Na wszystkich poziomach u uczniów sprawdza się ich zdolności rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Na niższych poziomach kładziony jest, z konieczności, większy nacisk na znajomość określonego słownictwa i języka. Egzamin składa się również z części ustnej, w czasie której dzieci biorą udział w grze planszowej lub w zabawie oraz uczestniczą w krótkiej rozmowie.

PTE General to egzamin z języka angielskiego ogólnego dla młodzieży i dorosłych, oparty na autentycznych sytuacjach i dostępny na 6 poziomach zaawansowania odpowiadających poziomom A1-C2 według ESOKJ.

Czym są PTE General?

Pearson Test of English general (PTE General są egzaminami, umożliwiającymi ocenę oraz zdobycie certyfikatu poświadczającego kompetencje językowe. Skierowane są do osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym (English for speakers of other languages - ESOL). Egzaminy te uznawane są na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego.

Egzaminy składają się z dwóch części. Pierwszą część stanowi egzamin pisemny sprawdzający rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego oraz umiejętność pisania. Natomiast druga część stanowi narzędzie weryfikacji sprawności komunikacji ustnej. Ustna część egzaminu sprawdzająca umiejętność poprawnego komunikowania się w obcym języku może mieć miejsce przed lub po części pisemnej. Szczególny charakter egzaminu nakierowany na komunikację sprawia, że egzamin trwa znacznie krócej, nie obniża to jednak w żaden sposób jego jakości.

Cennik egzaminów Pearson:

Pearson PTE General - dla młodzieży i dorosłych  

Level A1 (elementary A1) 250zł

Level 1 (pre-intermediate - A2) 290zł

Level 2 (intermediate - B1) 330zł

Level 3 (upper-intermediate - B2) 410zł

Level 4 (advanced - C1) 450zł

Level 5 (proficient - C2) 490zł

Pearson PTE Young Learners - dla dzieci 

Firstwords (9-10lat) 135zł

Springboard (10-11 lat) 150zł

Quickmarch (11-12 lat) 170zł

Breakthrough (13-14 lat) 185zł

 

Jak należy dobierać poziom egzaminu?

• W przypadku dzieci należy kierować się głównie wiekiem dziecka oraz okresem nauki, ponieważ 4 poziomy egzaminu dostosowane są do dzieci w wieku 8-14 lat

• W przypadku młodzieży i osób dorosłych najlepiej wybrać egzamin o poziom niższy niż ten, na którym aktualnie się uczysz. Pamiętaj, że ucząc się na poziomie np.B1 (Intermediate) tak naprawdę dopiero poznajesz język na tym poziomie, dlatego powinieneś wówczas wybrać egzamin na poziomie A2 (Pre-intermediate). Jednak najlepszym sprawdzianem przed egzaminem są testy próbne i głównie ich wynikami należy się ostatecznie kierować przy wyborze poziomu egzaminu

Jak oceniane są egzaminy PEARSON PTE ?

• Aby otrzymać certyfikat na danym poziomie i ocenę PASS należy uzyskać ok. 60% -70% (w zależności od średniej statystycznej uzyskiwanych punktów).

• Uzyskując wynik pomiędzy ok. 70% a 80% PASS WITH MERIT - kandydat uzyskuje certyfikat z wyróżnieniem

• Uzyskanie wyniku średnio powyżej 80-85% oznacza ocenę PASS WITH DISTINCTION, że kandydat zaprezentował umiejętności z wyższego poziomu zaawansowania

Jakie korzyści daje Ci uzyskanie certyfikatu językowego PTE?

Certyfikaty Pearson PTE uznawane są przez firmy, uczelnie oraz instytucje rządowe na całym świecie. W Polsce egzaminy te zastąpiły tzw. egzaminy państwowe i są honorowane przez:

• Ministerstwo Edukacji

• Pracodawców

• Służbę Cywilną

• Uczelnie Wyższe w kraju i za granicą

Zdobądź renomowany certyfikat językowy i zadbaj o swoją przyszłość!

Szczegółowe informacje o egzaminach PTE, uznawalność certyfikatów oraz przykładowe testy dostępne są na stronach internetowych http://www.pearsonpte.com/polish

 


Galeria zdjęć:

  • Egzaminy z j.angielskiego dla każdego