Lucky Language Opole”,
Ekspert w nauczaniu
728 457 032

77 553 11 44

biuro@lucky.edu.pl

Certyfikat B2 dla nauczycieli przedszkolnych


Szkoła językowa Lucky Language z Opola, zaprasza nauczycieli edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej do uczestnictwa w kursach i egzaminach języka angielskiego, w nowym roku szkolnym 2016-2017.

Rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014 roku wprowadza bezpłatną obowiązkową edukację językową do przedszkoli, a nauczycielom wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej daje możliwość uzyskania kwalifikacji umożliwiających przygotowanie uczniów do posługiwania się językiem obcym.

Kto będzie uczył języka obcego w szkołach?

Zgodnie z rozporządzeniem prowadzenie zajęć językowych w placówkach wychowania przedszkolnego powierzyć można nauczycielom wychowania przedszkolnego, nieposiadającym kwalifikacji do nauczania języka obcego, ale legitymującym się udokumentowaną znajomością języka obcego co najmniej na poziomie B2. W ofercie naszego Centrum znalazły się więc kursy dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego przygotowujące do egzaminów potwierdzających znajomość języka angielskiego lub na poziomie B2.

W jaki sposób można potwierdzić znajomość języka angielskiego?

By uzyskać kwalifikacje językowe wymagane do nauczania języka angielskiego, proponujemy nauczycielom przedszkoli udział w opracowanym specjalnie dla tej grupy zawodowej kursie języka angielskiego, przygotowującym do zdania egzaminu Pearson Test of English General Level 3 na poziomie B2, który jest jednym z egzaminów akredytowanych przez MEN.

Ile czasu mają nauczyciele wychowania przedszkolnego na uzyskanie wymaganych kwalifikacji?

Ministerstwo Edukacji Narodowej przewiduje okres przejściowy – do 31 sierpnia 2020r., który pozwoli nauczycielom na zdobycie pełnych kwalifikacji do nauczania języka angielskiego.

O egzaminie

Pearson Test of English General (PTE General) to egzamin z języka angielskiego ogólnego dla młodzieży i dorosłych, dostępny na 6 poziomach zaawansowania, który umożliwia ocenę oraz zdobycie certyfikatu potwierdzającego kompetencje językowe.

Uznawalność egzaminu

W Polsce egzamin PTE General uznawany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego. Nauczyciel wychowania przedszkolnego, który chce uzyskać stosowne kwalifikacje musi zdać egzamin PTE General, poziom 3 na ocenę passmerit lub distinction.

Egzamin PTE General uznawany jest również na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego.

Terminy egzaminów

Egzamin odbywa się trzy razy w roku – w grudniu, maju i czerwcu.

Cena Egzaminu

Koszt egzaminu PTE General Level 3, czyli poziomu B2 to wydatek 530 zł !!!

Ośrodek Egzaminacyjny

Jedynym autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym PTE General w Województwie Opolskim jest obecnie szkoła Lucky Language z Opola, zlokalizowana przy ul. Reymonta 18, tel. 728 457 032.

Jak zdobyć finansowanie na naukę i egzamin? To Proste !!

Wystarczy zgłosić się do organu prowadzącego Waszą placówkę oświatową. Dyrektor Przedszkola powinien wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie rozwoju zawodowego nauczyciela. W taki sposób można pozyskać środki na odbycie kursu lub opłacenie zdania egzaminu

Więcej informacji można znaleźć na stronie www:

http://www.pearson.pl/angielski/przedszkola.html#Kwalifikacje

 


Galeria zdjęć:

  • Certyfikat B2 dla nauczycieli przedszkolnych