Lucky Language Opole”,
Ekspert w nauczaniu
728 457 032

77 553 11 44

biuro@lucky.edu.pl

Egzamin B2 dla nauczycieli – kurs i przygotowanie


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej wprowadza do przedszkoli bezpłatną, obowiązkową edukację językową. Na zdobycie kwalifikacji umożliwiających naukę języka angielskiego w przedszkolu, nauczyciele mają czas do 2020 roku. Będą musieli wykazać się znajomością języka na poziomie B2. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie kwalifikacji nauczycieli egzamin PTE General poziom 3 jest oficjalnym potwierdzeniem kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego.


Szkoła językowa Lucky Language jest jedynym w Opolu akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym PTE General. Zapraszamy na kursy i egzaminy z języka angielskiego PTE General Level 3 na poziomie B2 dla nauczycieli edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej. Proponujemy udział w opracowanym specjalnie dla tej grupy zawodowej kursie języka angielskiego, przygotowującym do zdania egzaminu. Egzamin uznawany jest również na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego.


Egzamin odbywa się trzy razy w roku – w grudniu, maju i czerwcu. Koszt egzaminu PTE General Level 3, czyli poziomu B2 to 530 zł. Aby zdobyć finansowanie na naukę i egzamin należy zgłosić się do organu prowadzącego placówkę oświatową. Dyrektor Przedszkola powinien wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie rozwoju zawodowego nauczyciela. W taki sposób można pozyskać środki na odbycie kursu lub opłacenie zdania egzaminu
Więcej informacji można znaleźć na stronie www:
http://www.pearson.pl/angielski/przedszkola.html#Kwalifikacje