Lucky Language Opole”,
Ekspert w nauczaniu
728 457 032

77 553 11 44

biuro@lucky.edu.pl

PTE General Level 3 – egzamin dla nauczycieli


Szkoła Lucky Language będąca Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego a zarazem jedynym na terenie Opola akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym PTE General (Pearson Test of English) dla wszystkich poziomów, zaprasza nauczycieli uczących w przedszkolach i edukacji wczesnoszkolnej na egzamin PTE General Level 3 (Pearson Test of English poziom B2).

Już od 2020 roku, aby uczyć języka angielskiego w przedszkolu, trzeba będzie wykazać się znajomością języka na poziomie B2. Egzamin PTE General poziom 3 zdany z oceną pass, merit lub distinction, jest oficjalnym potwierdzeniem znajomości języka angielskiego na poziomie B2, wpisanym do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji nauczycieli.

Egzaminy PTE General skierowane są do osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym (English for Speakers of Other Languages - ESOL), a jego znajomość jest ważnym elementem codziennej pracy lub nauki.

PTE General uznawany jest na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego.

W Polsce egzaminy PTE:

- zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego,

- są uznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego,

- są uznawane przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego.

Na egzaminie nie spotkasz sztucznie stworzonych ćwiczeń gramatycznych czy leksykalnych. Egzamin PTE bazuje na czterech umiejętnościach komunikacyjnych – mówieniu, czytaniu, pisaniu oraz słuchaniu, przez pryzmat których weryfikowana jest znajomość gramatyki i słownictwa.

Egzamin w odbędzie się w grudniu 2017 roku i będzie składał się z dwóch części:

  • Egzaminu pisemnego - sprawdzającego umiejętność rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego oraz umiejętność pisania.
  • Egzaminu ustnego - który sprawdzi umiejętność sprawnego i poprawnego komunikowania się w obcym języku; może mieć miejsce w tym samym dniu przed częścią pisemną lub po niej.

Szczegółowych informacji dotyczących egzaminu Pearson Test of English na poziomach od Level A1 do Level 5 (CEFR A1-C2), udziela biuro Centrum Egzaminacyjnego Lucky Language:

biuro@lucky-language.pl

tel. kom: 728 457 032 lub 77 553 11 44

Zgłoszenia na grudniową sesję egzaminacyjną trwają do dnia 10.11.2017.

Koszt egzaminu to: 565,00 zł*

(*cena może ulec zmianie w przypadku zmiany kursu GBP)


Galeria zdjęć:

  • PTE General Level 3 – egzamin dla nauczycieli