Lucky Language Opole”,
Ekspert w nauczaniu
728 457 032

77 553 11 44

biuro@lucky-language.pl

Real life language skills


Real life language skills – czyli jak wprowadziłem naukę do codziennej pracy moich uczniów

Nie ma lepszej metody nauczania języka obcego niż zaangażowanie ucznia w kreatywne wykonywanie ćwiczeń nie tylko podczas zajęć, ale i poza nimi. Całkowite zanurzenie w języku (Total Immersion) podczas ćwiczeń wykonywanych w ramach zajęć projektowych (Task Based Activities), pozwala praktycznie zorientować naszych studentów na zadania, jakie mogą zostać im postawione w życiu codziennym.

W ten sposób uczniowie ćwiczą nie tylko język, ale też umiejętności pozajęzykowe (prezentacje, zarządzanie czasem, rozwiązywanie problemów, przekonywanie, wywieranie dobrego wrażenia, czy kreatywne myślenie, przywództwo, negocjowanie oraz sprawności komunikacyjne czy budowanie relacji, itp.). Ostatecznie nauka połączona z praktycznym jej wykorzystaniem jest bardziej efektywna.

Total Immersion, czyli całkowite zanurzenie w języku skupia się na prowadzeniu zajęć nie używając innych języków poza tym uczonym, np. angielskim. W rzeczywistości jest to trochę za mało, ale jeśli dołożymy do tego ćwiczenia, jakie zadajemy uczniom jako zadanie domowe i zachęcimy ich do indywidualnego poszerzania wiedzy (Self Study), to dochodzimy do wniosku, że nasi kursanci zostali osadzeni w nowej rzeczywistości językowej i kulturze języka, który nauczamy.

Łącząc ze sobą podejścia Task Based Language Learning, Total Immersion i Self Study udało mi się ostatnio przeprowadzić jedne z najciekawszych zajęć dla uczniów kursu języka angielskiego w biznesie. O tym jak wyglądały przygotowania, zajęcia, podczas których uczniowie wcielili się w role podczas spotkania biznesowego i o tym, jakie ćwiczenia zostały zaplanowane jako Post-Meeting Activities przeczytacie poniżej. Serdecznie zapraszam.

Grupa Business English – poziom B1/B2 (styczeń/luty 2017)

 

Temat zajęć: Effective meetings

Ilość lekcji: 3 x 60 min

Zaangażowanie uczniów: self study, writing (mailing), reading, speaking, listening, creativity, time management, networking, presenting own opinion.

Nasze zajęcia zawsze są wyjątkowe i niepowtarzalne. Staramy się organizować je nieszablonowo i korzystać z wypracowanej przez lata własnej metody nauczania „ONE WAY – YOUR WAY™”, która zakłada codzienne zanurzenie się w języku angielskim (Total Immersion) oraz połączenia podejść Life skills, Self Study z Task Based Language Learning oraz wyjątkowymi potrzebami, jakie zgłaszają nasi uczniowie.

Chcąc zaangażować uczniów we własny rozwój osobisty w ciekawy sposób, tym razem zdecydowaliśmy, że zajęcia podzielone zostaną na trzy części. Pierwsza lekcja posłużyła jako wprowadzenie do ich wielkiego projektu językowego, czyli zorganizowania spotkania biznesowego oraz poprowadzenia go – to było najciekawsze zadanie dla grupy na poziomie B2, jakie wykonali chyba kiedykolwiek na zajęciach językowych. Zdecydowanie od samego początku zaangażowali się i wcielili w role. Drugie zajęcia poświęciliśmy na organizację spotkania, które trwało koło 45 min.

Na ostatnich zajęciach w ramach projektu Effective meetings, podsumowaliśmy cały proces organizacji spotkań biznesowych. Jednak oprócz trzech lekcji, nasi uczniowie zostali zaangażowani w pracę pomiędzy zajęciami – musieli przygotować spotkanie, agendę, wysłać maile do wszystkich uczestników, potwierdzić obecność, czyli zrobić dokładnie to, co czeka na nich w prawdziwym życiu biznesowym.

Jeśli chcecie spytać o efekt naszego małego projektu, to śmiało powiemy, że był – imponujący. Poprzez osobiste zaangażowanie uczniów przez cały tydzień udało się przeprowadzić szereg ćwiczeń – pisanie, mówienie, słuchanie i czytanie w ramach jednego jakże banalnego tematu – Effective meetings, który można byłoby zrobić z książką i odfajkować w grafiku. Jednak czy ostatecznie studenci odczuliby jakąś różnicę w pozyskanej wiedzy? Raczej nie.

Jak wyglądał nasz projekt opiszę poniżej w trzech krokach.

Krok 1: Pre-meeting activities

W ramach pierwszych zajęć przygotowany został scenariusz, na którym wzorowali się uczniowie w swoich grupach. Każda grupa otrzymała 7 maili wysłanych przez przykładowego organizatora spotkania, a także odpowiedzi na nie. Zadaniem grup było przeczytanie maili i ułożenie ich według schematu – od maila powitalnego, do maila zapraszającego na spotkanie. Następnie omówione zostały zasady organizacji spotkań i podzielone zostały role – to uczniowie decydowali, kto będzie kim, zdecydowali również o temacie spotkania, które będą organizowali na kolejnych zajęciach oraz o problemach do rozwiązania.

Następnie przez kolejny tydzień codziennie osoby wyznaczone przesyłały do całej grupy maila, zgodnie z tym co widzieli na przykładowym scenariuszu. Tak doprowadzili do spotkania podczas którego omawiana była ustalona agenda oraz problematyka.

Krok 2: Organization of meeting during the lesson

Zajęcia otworzyła rozgrzewka językowa I przypomnienie zasad organizacji I przeprowadzania spotkania. Następnie przez 45 minut uczniowie dyskutowali między sobą na tematy znajdujące się po kolei w agendzie, rozwiązując kolejno postawione problemy i dochodząc do wyjątkowych decyzji, jakie na koniec spotkania zostały zebrane w protokół

Krok 3 Post-meeting activities

Trzecie zajęcia to podsumowanie podjętych decyzji. Burzliwa dyskusja o wrażeniach uczniów z przeprowadzonego projektu, rozmowa o tym czego zabrakło, gdzie każdy z uczniów zauważył swoje słabe i mocne strony. Zebranie słownictwa, którego nauczyli się podczas dwóch poprzednich lekcji oraz określenie celów na przyszłość.


Galeria zdjęć:

  • Real life language skills