Lucky Language Opole”,
Ekspert w nauczaniu
728 457 032

77 553 11 44

biuro@lucky.edu.pl

Sprawdzian 6 klasisty - kursy


Sprawdzian 6 klasisty to pierwsze poważne szkolne wyzwanie dla Twojego dziecka. My w Lucky Language wyznajemy zdrową zasadę - do sprawdzianu przygotowujemy wszystkich uczniów już od 4 klasy i zapraszamy ich do pogłębiania wiedzy potrzebnej do zdania egzaminu na koniec 6 klasy szkoły podstawowej.

Od 1 września 2014 rozpoczynamy intensywne kursy dla uczniów klas 5-tych szkół podstawowych oraz uczniów uczęszczających do klasy 4 SP. To właśnie Oni jako pierwsi przystąpią do egzaminu wiosną 2015 roku.

Egzamin składający się z dwóch części sprawdza wiedzę ucznia z zakresu języka obcego nowożytnego oraz nauk humanistyczno-matematycznych.

Nasz kurs dla uczniów szkół podstawowych to propozycja dla tych, którzy chcą bardzo dobrze przygotować się do pierwszego prawdziwego egzaminu, zminimalizować stres egzaminacyjny i oswoić się z formą egzaminu.

Zajęcia z poszczególnych części prowadzimy 1 lub 2 razy w tygodniu, a lekcje trwają 60 minut.

- część humanistyczno-matematyczna

- część językowa

Zajęcia w Lucky Language prowadzimy w oparciu o wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, a uczniowie pracują na prawdziwych arkuszach egzaminacyjnych.

- zajęcia indywidualne - 60 zł/60 min

- zajęcia grupowe - 196 zł/miesiąc za osobę (grupy 4-6 osób)