Lucky Language Opole”,
Ekspert w nauczaniu
728 457 032

77 553 11 44

biuro@lucky.edu.pl

Egzaminy PTE – kurs i przygotowanie


Szkoła Lucky Language jest jedynym w Opolu akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym PTE General dla wszystkich poziomów. Pearson Test of English to egzaminy umożliwiające osobom uczącym się języka angielskiego, dla których język ten nie jest językiem ojczystym, ocenę ich umiejętności oraz zdobycie certyfikatu poświadczającego osiągnięty poziom zaawansowania.


Na egzaminach PTE nie będziesz mieć do czynienia ze sztucznie stworzonymi zadaniami gramatycznymi czy leksykalnymi, ponieważ sprawdzają praktyczną umiejętność posługiwania się językiem na czterech umiejętnościach komunikacyjnych – mówieniu, czytaniu, pisaniu oraz słuchaniu. Znajomość gramatyki weryfikowana jest w trakcie oceny pozostałych umiejętności językowych, a największy nacisk kładzie się na komunikację, a nie znajomość konkretnego słownictwa, czy struktur gramatycznych.


Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Można przystąpić do niego na jednym z sześciu poziomów (A1, A2, B1, B2, C1, C2), a w miarę pogłębiania znajomości języka angielskiego przystępować do testu na kolejnych stopniach zaawansowania. Certyfikaty nie tracą ważności w upływie danego czasu, jak w przypadku innych egzaminów, a przygotowanie do nich nie wymaga pracy z żadnymi konkretnymi podręcznikami, ani na specjalnych kursach angielskiego.


PTE General uznawany jest na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także władze oświatowe wielu państw jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego. W Polsce egzaminy PTE zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego. Są uznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego. Honoruje je również Urząd Służby Cywilnej.


Szczegółowych informacji dotyczących egzaminu Pearson Test of English na poziomach od Level A1 do Level 5 (CEFR A1-C2), udziela biuro Centrum Egzaminacyjnego Lucky Language:
Koszt egzaminu to: 565,00 zł*
(*cena może ulec zmianie w przypadku zmiany kursu GBP)